Skip to content

Sameiet Solbakken Terrasse består av en bygningsmasse med 79 leiligheter bygget i 1980/81; vi må til tider utføre ulike former for vedlikehold. Ventilasjon blir ofte et lite prioritert tema som må vike for annet vedliehold. I 2016 kontaktet styret firmaet Gjelsten Totalservice AS. For sameiets regning ble det gjennomført rengjøring av avtrekkskanaler og generelt ettersyn av ventilasjonsanleggene i hver enkelt leilighet. Firmaet ga en tilstandsrapport for hver leilighet, og ga råd om forbedringer til hver enkelt sameier. Større og mindre reparasjoner samt fornyelser kunne avtales og ble utført for den enkelte sameiers regning. Gjelsten er kunnskapsrik på sitt fag og vi var vel tilfreds med det arbeid som ble utført.

– Sverre – 

Back To Top