Skip to content

SAVE VTR 150/K R stål

Gjelsten Totalservice AS produkt bilde: SAVE_VTR150

Artikkelnr.: 79196

• Høyeffektiv roterende varmeveksler – best årsvirkningsgrad
• Moderne vifteteknikk og EC-teknologi – lavt lydnivå
• Trinnløs varmegjenvinning – automatisk regulering
• Separat innstilling av tilluft- og avtrekksluftmengde
• Start up wizard – for enkel og sikker oppstart
• Automatisk veksling mellom normaldrift og «sommerdrift» uten varmegjenvinning
• Behovsstyrt automatisk kapasitetsregulering
• Modbus kommunikasjon via RS-485
• Automatisk logging av drift

Back To Top